Informaţii publice

Legislație informații de interes public

Responsabil informaţii publice

Responsabil furnizare informatii publice si relatia cu mass media

Dr. Curteanu Nicuşor

Telefon: 0231 535 522
E-Mail: sjabotosani@yahoo.com

Declaraţii de avere şi intereseManager general: Dr. Mateciuc Liliana

Declaratie de avere
Declaratie de interese

Director medical: Dr. Murariu Mihai

Declaratie de avere
Declaratie de interese

Director tehnic: Ing. Nechifor Radu

Declaratie de avere
Declaratie de interese

Director economic: Ec. Ungurianu Cristian

Declaratie de avere
Declaratie de interese

Asistent şef: As. Lupașcu Neculai

Declaratie de avere
Declaratie de interese

Transparenţă drepturi salariale

Venituri salariale nete iulie 2018


Venituri salariale nete iunie 2018


Aplicare Lege nr. 153/2017, art.33:

(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) din Legea nr. 153/2017 vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;

b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;

e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;

f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

30 septembrie 2018

31 Martie 2018

Prelucrare date cu caracter personal

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal:

Păduraru Constantin Dragomir

Telefon: 0231 535 522

E-mail: sjabotosani@yahoo.com

Drepturile persoanelor vizate (link: http://dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298)